Het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken: mislukt of toekomstbestendig?

Het Nieuwe Werken of Werken 2.0. was tot voor kort een van de belangrijkste HRM-onderwerpen. Inmiddels lijkt de hype voorbij en steken oude vertrouwde vooroordelen over alles wat met flexibel werken en thuiswerken te maken heeft weer de kop op. Een toonaangevend bedrijf als Yahoo deed Het Nieuwe Werken in 2013 zelfs in de ban. Is Het Nieuwe Werken daarmee verworden tot een modegrill of zal het slechts een rimpeling in haar opmars blijken te zijn?

Onderzoek toont aan dat Het Nieuwe Werken bijdraagt aan een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim, een hogere medewerkersbetrokkenheid, een betere work-/lifebalance en lagere kosten door besparingen op kantoorruimte en woon-/werkverkeer. Bovendien maakt het bedrijven aantrekkelijker om voor te werken (employer branding). Toch blijkt ‘kostenbesparing’ vaak de belangrijkste reden om ermee te beginnen. Daarnaast vergeten veel organisaties dat het bij Het Nieuwe Werken gaat om een verandertraject waarbij gedragsverandering (en het faciliteren daarvan) voorop staat.

Communicatie veranderproces: mensen stap-voor-stap meenemen

Voor medewerkers en managers is Het Nieuwe Werken een enorme omschakeling. Zo moeten leidinggevenden meer managen op basis van vertrouwen en sturen op vooraf met de medewerker afgesproken doelstellingen (output). Je moet het als manager met 25 jaar werkervaring maar kunnen. En medewerkers dienen heldere afspraken met elkaar te maken over werkinhoud, overlegmomenten en het gewenste resultaat omdat ze elkaar niet meer elke dag treffen. Bovendien is het van belang dat de medewerker zijn of haar werk naar eigen inzicht gaat inrichten (autonomie). Dat is niet iedereen gegeven. Het gaat er dan ook om je interne communicatie/ verandercommunicatie zo in te richten dat je managers én medewerkers stapje-voor-stapje meeneemt in het veranderproces. Dat kan niet zonder een begeleidend trainingsprogramma waar iedereen –dus ook de directie en het management- aan deelneemt.

Het Nieuwe Werken: leren van de mislukkingen

Van verandertrajecten is langer bekend dat het gros ervan mislukt. Niet geheel onlogisch dat een veranderprogramma als Het Nieuwe Werken hetzelfde overkomt. Het mooie is dat we ervan kunnen leren. Onderstaand alvast 3 missers die ik ben tegengekomen én de oplossingen.

1) Ruimte voor interne discussie

Het veranderen van ingeslepen gedrag is moeilijk. Bij veel verandertrajecten ontstaat dan ook weerstand. Veel organisaties zijn echter in de valkuil getrapt om scepsis en twijfel onvoldoende aandacht te geven of erger, de kop in te drukken. Hierdoor voelden medewerkers zich niet betrokken en konden de implementatie van HNW frustreren. Geef mensen dus de ruimte om hun beleving te uiten en ga de dialoog aan.

2) Kracht interne ambassadeurs

Elke organisatie kent enthousiaste en gemotiveerde mensen die altijd voorop lopen. Helaas hebben nogal wat organisaties deze medewerkers onvoldoende gefaciliteerd en benut. Ze zijn niet gesteund in hun nieuwe gedrag door directie en management en kregen niet of nauwelijks ruimte om hun enthousiasme te delen. Een gemiste kans. Koester ze, geef ze verantwoordelijkheid in relevante projectgroepen en biedt ze een podium (bijv. social media, interview op intranet of personeelsblad).

3) HNW te weinig (visueel) tastbaar gemaakt

Voor veel medewerkers was HNW een hype waar ze niets mee konden. Ze konden weinig met de mooie woorden van de directeur die vervolgens wél zijn eigen kantoor wilde behouden en hadden behoefte aan concrete praktijkvoorbeelden. Ook hier zijn kansen onbenut gebleven. Door medewerkers mee te nemen op excursie naar bedrijven die HNW al met succes hadden ingevoerd, filmpjes en foto's over HNW beschikbaar te stellen via de interne media of een inspirerende spreker uit te nodigen, had dit kunnen worden voorkomen.

Auteur Huub Buijs

Huub Buijs is interim communicatieprofessional en -trainer en gespecialiseerd in alle HRM-gerelateerde communicatie: interne communicatie, HR-communicatie, arbeidsmarktcommunicatie. Huub heeft veel ervaring als adviseur interne communicatie

Copyright 2018 eenmanszaak.nu