Eenmanszaak oprichten en starten

Eenmanszaak oprichten en starten

Van een te starten eenmanszaak bent u zowel oprichter als eigenaar en helemaal zelfstandig. U kunt handelen zoals u het goeddunkt en uw eigen beslissingen nemen. Ook kunt u altijd personeel in dienst nemen.

Voor de oprichting is geen akte nodig, wel moet u in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven worden. U mag maar één eenmanszaak oprichten en laten inschrijven, maar het voeren van meerdere handelsnamen is wel toegestaan, evenals het uitoefenen van verschillende activiteiten. Elke uit te oefenen activiteit moet ingeschreven worden.

Aansprakelijkheid

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Tussen privévermogen en ondernemingsvermogen wordt geen onderscheid gemaakt. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dus verhalen op privébezit en privé schuldeisers kunnen zich verhalen op de bezittingen van uw bedrijf. Gaat de eenmanszaak failliet, dan gaat u zelf als eigenaar ook failliet. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan kan tevens aanspraak gemaakt worden op de bezittingen van uw partner. Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, kan dat worden voorkomen, hoewel die voorwaarden vaak niet veel bescherming bieden, omdat de echtgenoot voor leningen mede moet ondertekenen en zo dan toch aansprakelijk wordt gesteld door de bank.

Aansprakelijkheid

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Tussen privévermogen en ondernemingsvermogen wordt geen onderscheid gemaakt. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dus verhalen op privébezit en privé schuldeisers kunnen zich verhalen op de bezittingen van uw bedrijf. Gaat de eenmanszaak failliet, dan gaat u zelf als eigenaar ook failliet. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan kan tevens aanspraak gemaakt worden op de bezittingen van uw partner. Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, kan dat worden voorkomen, hoewel die voorwaarden vaak niet veel bescherming bieden, omdat de echtgenoot voor leningen mede moet ondertekenen en zo dan toch aansprakelijk wordt gesteld door de bank.

Belasting

Winst uit uw eenmanszaak wordt belast in box 1. Als u door de Belastingdienst erkend wordt als ondernemer, hebt u recht op ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Zie meer over dit onderwerp onder 'Belasting betalen' op deze website.

Sociale zekerheid

Als eigenaar van een eenmanszaak kunt u beroep doen op onderstaande volksverzekeringen:

  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

U kunt geen beroep doen op onderstaande werknemersverzekeringen:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)


Bent u parttime ondernemer en werkt u tevens in loondienst, dan bent u als werknemer slechts verzekerd op basis van de dagen dat u in loondienst werkt. Voor het risico van arbeidsongeschiktheid kunt u zich wel particulier verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij of via het UWV een vrijwillige verzekering afsluiten.

Zorgverzekering

Een ziektekostenverzekering moet afgesloten worden, met een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. Welke u reeds hebt, kunt u behouden. Via de belastingaangifte wordt hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage geheven. Deze bedraagt voor zelfstandigen 4,8% en betaalt u dus achteraf.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu