Eenmanszaak of BV

Eenmanszaak of BV

In Nederland kennen we twee soorten rechtsvormen:


1) Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de ondernemer aansprakelijk is met zijn privé vermogen voor de schulden van de onderneming:

• eenmanszaak

• vennootschap onder firma (vof)

• commanditaire vennootschap (cv)

• maatschap


2) Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, waarin de ondernemer alleen aansprakelijk is voor het door hem in de onderneming geïnvesteerde bedrag. Alle betrokkenen, bijv. de directeuren en commissarissen zijn dus met hun privé vermogen niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming:

• besloten vennootschap (bv)

• naamloze vennootschap (nv)

• vereniging

• coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

• stichting


Als een bedrijf opgericht wordt, moet er een rechtsvorm gekozen worden. Veel ondernemers kiezen voor de eenmanszaak of bv. Bij die keuze kunnen allerlei factoren een rol spelen, zoals de aansprakelijkheid en de belastingtarieven.

Aansprakelijkheid

Hebt u een eenmanszaak, dan geldt persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van uw bedrijf. Hebt u een bv, dan is de bv aansprakelijk voor de schulden.

Belastingen

Met een eenmanszaak moet u (maximaal 52%) inkomstenbelasting over de winst betalen. Bij een bv is vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst (20% over de eerste Eur 200.000 en 25,5% over het overige deel). De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv moet behalve dat ook nog inkomstenbelasting over zijn loon betalen (maximaal 52%). Wordt de resterende winst privé uitgekeerd, dan moet de bv dividendbelasting (15%) inhouden en afdragen. De dga is 25% inkomstenbelasting verschuldigd over het uitgekeerde dividend in box 2. De 15% dividenbelasting wordt daarmee verrekend als voorheffing.


Voor een bv geldt ten opzichte van een eenmanszaak een wat lager gecombineerd belastingtarief. Wel krijgt een bv te maken met hogere kosten, zoals in verband met het opstellen van de jaarrekening en accountantskosten. Onder bepaalde voorwaarden heeft een eigenaar van een eenmanszaak recht op zelfstandigenaftrek. Voor starters geldt het mogen toepassen van extra startersaftrek. Ondernemers die inkomstenbelasting verschuldigd zijn, mogen gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling (12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek).

Kiezen

Een groot voordeel van een eenmanszaak boven een bv is dat u als eigenaar en ondernemer helemaal zelfstandig kunt handelen, beslissingen neemt naar uw eigen goeddunken en uw eigen werktempo bepaalt. Over gemaakte winst moet u inkomstenbelasting betalen, verder beslist u zelf wat u met de winst doet – u kunt het in de zaak steken, beleggen of opmaken. Het oprichten van een eenmanszaak levert weinig rompslomp op, er zijn geen statuten nodig en geen kapitaalstorting. Een eenmanszaak kan profiteren van fiscale voordelen, mits de winst niet te hoog is.

Bij hogere winsten is een bv aantrekkelijker, vanwege het belastingtariefsvoordeel, dat dan meer aantikt dan de extra aftrekmogelijkheden bij een eenmanszaak. Het belangrijkste hierbij is hoeveel omzet er wordt gemaakt ten opzichte van de kosten. Er moet wel ruime winst gemaakt worden. Nog een voordeel van de bv is de beperkte aansprakelijkheid. Tot slot spelen ook andere factoren een rol, zoals het imago of de status van de bv en het feit dat het bedrijf eenvoudiger kan worden overgedragen of verkocht.

Omzetten eenmanszaak naar bv

Ondernemers kunnen een eenmanszaak omzetten naar een bv. Of die keuze verstandig is, moet van tevoren goed overwogen worden, want verscheidene fiscale aspecten spelen immers een rol. Het is zeer aan te raden een eventuele omzetting van de zaak eerst goed te bespreken met een accountant of financieel adviseur. Bij de Kamer van Koophandel kunt u over dit onderwerp zelfs een seminar volgen.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu